top of page

Hvordan søke plass hos oss

For å sikre seg barnehageplass påfølgende barnehageår, må man søke om dette på kommunens hjemmeside innen 1. mars.

Ved ledige plasser, kan barnehagen ta inn nye barn fortløpende gjennom barnehageåret.

Har du spørsmål om barnehageplass, ta kontakt!

bottom of page