top of page
Grimerud barnehage uteomraade.jpg

Grimerud Barnehage

Grimerud barnehage ligger landlig og vakkert til på flotte Grimerud Gård. På uteområdet har vi en egen gapahuk, kjøkkenhage, sykkelbane med bensinstasjon og til og med en egen brannstasjon! Vi har kort vei til skogen og her har vi tilgang til både bålhytte og hinderløype. Vi disponerer egen gymsal, hvor barna trives og får utfolde seg. Barnehagen har en utvidet kristen formålsparagraf og vi setter oss selv inn i en større sammenheng, som en del av Guds skaperverk. Vi ønsker at barna skal utvikle et sunt selvbilde og empati for andre mennesker.

På Grimerud barnehage har vi to avdelinger. På Solstua går barna som er mellom 0-3 år, og på Blåveisen går barna som er mellom 3-6 år. Gruppen på Blåveisen deles inn i to grupper – blå og grønn.

Grimerud barnehage er en veldig internasjonal barnehage, med mange nasjonaliteter representert både blant barn og ansatte.

Visjon

Å Kjenne Gud og gjøre han kjent!

Vi vil gi barna gode opplevelser og verdier som kan danne grunnlaget for en god framtid for hver enkelt.

 

«Å kjenne Gud og gjøre han kjent» er visjonen til Stiftelsen Ungdom i Oppdrag, som er eier av barnehagene. Denne visjonen legger grunnlag for vårt arbeid i barnehagene.

Videre betyr vår visjon at vi i ord og handling vil formidle at den enkelte er unik og verdifull bare fordi den er til. Personalet vil jobbe med hvordan vi best mulig kan ha visjonen som en veileder i de ulike situasjonene i barnehagen. Vi ønsker å se barn som er trygge på omgivelsene og sin egen mestring, men også sin verdi uavhengig av hva de får til.

Kjenne Gud-opplegget

Dette er «Ungdom i Oppdrags» undervisningsopplegg for barnehager. Kjenne-Gud-opplegget handler om at barna skal få kjennskap til Gud som Skaper, Gud som Far, Jesus og Bibelen. Bibelske begreper og prinsipper kan være abstrakte, mens små barn tenker og lærer på svært konkret vis. Kjenne Gud – opplegget bygger derfor på på fire prinsipper som hjelper oss å formidle dette til barna på en konkret måte.
Disse prinsippene er:

- Bibelfortelling – kunnskap om Bibelen

- Bønn – personlig relasjon til Gud

- Praktisering – livsmestring

- Skaperverket – grunnlag for formingsaktiviteter

Disse prinsippene knyttes også opp mot arbeidet for Rammeplan for barnehagen:

 

Trivsel i barnehagen.jpg
Grimerud Barnehage.jpg

Montessori

På Grimerud barnehage er vi inspirerte av Montessoripedagogikken. Viktige begreper i denne pedagogikken er:

· «Frihet og orden» - barnet kjenner best selv sine behov og interesser. Frihet til å velge aktivitet/prosjekt og muligheten til å arbeide uforstyrret i sin egen takt med tilpasset arbeidsmateriell er noen av de viktigste forutsetningene i montessoripedagogikkens metode.

· «Det tilrettelagte læringsmiljøet» - Dette begrepet omfatter ikke bare omgivelsene som barnet arbeider i, men også det undervisningsmateriell de bruker, pedagogen og andre voksenpersoner i miljøet, det omfatter også de andre barna.

· «Gjensidig respekt»

· «Ansvar for omgivelsene»

· «Barnehagebarnets absorberende sinn» - I løpet av førskolealderen arbeider hjernen vår som en "svamp som trekker til seg kunnskap" - vi absorberer.

· «De sensitive periodene» – når barnet er mest mottakelig for å lære seg forskjellige ting.

· «Behovet for mestringsfølelse» - “Jeg kan!” – om å bygge suksess-historier i barnas liv.

Personalet

Vi verdsetter trygghet, trivsel, glede og kvalitet for både barn og ansatte. Hos oss vil dere møte tilstedeværende ansatte med barnets beste i fokus. Vi er opptatt av å dele barnehagehverdagens gylne øyeblikk sammen med barna, samtidig som våre pedagoger lager gode og varierte planer i tråd med Rammeplanen for barnehager og vårt eget satsningsområde.

Vi er opptatt av faglig påfyll og utvikling, og jobber kontinuerlig med forskjellig utviklingsarbeid. Dette gjøres sammen med de andre private og kommunale barnehagene i kommunen. Vi jobber for at vi skal ha god analysekompetanse ved å speile egen praksis i forhold til vårt samfunnsoppdrag. For å gjøre en god jobb i barnehagen, kreves det at vi reflekterer og analyserer arbeidet vårt, for å se om vi når de mål som er satt på nasjonalt, kommunalt og lokalt nivå.

Hvordan søke plass

For å sikre seg barnehageplass påfølgende barnehageår, må man søke om dette på kommunens hjemmeside innen 1. mars.

Ved ledige plasser, kan barnehagen ta inn nye barn fortløpende gjennom barnehageåret.

Har du spørsmål om barnehageplass, ta kontakt!

 

 

Kontaktinformasjon:

Grimerud barnehage AS:

Besøksadresse

Grimerud Barnehage Grimerudveien 71 2312 OTTESTAD

 

Postadresse

 

Grimerud Barnehage Grimerudveien 71 2312 OTTESTAD

E-post

post@grimerudbarnehage.no

 

Daglig leder

Sofia Bjorvand Tlf: 979 84 989

E-post: sofia.bjorvand@grimerudbarnehage.no

bottom of page