top of page
Barnehager Ottestad.jpg

Hvem er vi?

«Ungdom i Oppdrag» er en misjonsorganisasjon med arbeid verden over. «Ungdom i Oppdrag Barnehager» driver to barnehager i Stange kommune, som deler stiftelsens kristne verdigrunnlag. Barnehagene er private og drives ut fra Barnehagelovens formålsparagraf 1a. Særlig formål.
 

Barnehagene bærer preg av Ungdom i Oppdrags internasjonale arbeid, og hos oss er mange ulike kulturer og nasjonaliteter representert. Gjennom vårt pedagogiske opplegg setter vi oss selv inn i en større sammenheng, som en del av Guds skaperverk, samtidig som vi lærer at alle er verdifulle og unike som vi er.

Visjon

Å Kjenne Gud og gjøre han kjent!

Vi vil gi barna gode opplevelser og verdier som kan danne grunnlaget for en god framtid for hver enkelt.

«Å kjenne Gud og gjøre han kjent» er visjonen til Stiftelsen Ungdom i Oppdrag, som er eier av barnehagene. Denne visjonen legger grunnlag for vårt arbeid i barnehagene.

Videre betyr vår visjon at vi i ord og handling vil formidle at den enkelte er unik og verdifull bare fordi den er til. Personalet vil jobbe med hvordan vi best mulig kan ha visjonen som en veileder i de ulike situasjonene i barnehagen. Vi ønsker å se barn som er trygge på omgivelsene og sin egen mestring, men også sin verdi uavhengig av hva de får til.

UIO barnehager Ottestad.jpg

Kjenne Gud-opplegget

Dette er «Ungdom i Oppdrags» undervisningsopplegg for barnehager. Kjenne-Gud-opplegget handler om at barna skal få kjennskap til Gud som Skaper, Gud som Far, Jesus og Bibelen. Bibelske begreper og prinsipper kan være abstrakte, mens små barn tenker og lærer på svært konkret vis. Kjenne Gud – opplegget bygger derfor på fire prinsipper som hjelper oss å formidle dette til barna på en konkret måte. Disse prinsippene er:

-  Bibelfortelling – kunnskap om Bibelen

-  Bønn – personlig relasjon til Gud

-  Praktisering – livsmestring

-  Skaperverket – grunnlag for formingsaktiviteter

Disse prinsippene knyttes også opp mot arbeidet for Rammeplan for barnehagen:

Personalet

Vi verdsetter trygghet, trivsel, glede og kvalitet for både barn og ansatte. Hos oss vil dere møte tilstedeværende ansatte med barnets beste i fokus. Vi er opptatt av å dele barnehagehverdagens gylne øyeblikk sammen med barna, samtidig som våre pedagoger lager gode og varierte planer i tråd med Rammeplanen for barnehager og vårt eget satsningsområde.

Vi er opptatt av faglig påfyll og utvikling, og jobber kontinuerlig med forskjellig utviklingsarbeid. Dette gjøres sammen med de andre private og kommunale barnehagene i kommunen. Vi jobber for at vi skal ha god analysekompetanse ved å speile egen praksis i forhold til vårt samfunnsoppdrag. For å gjøre en god jobb i barnehagen, kreves det at vi reflekterer og analyserer arbeidet vårt, for å se om vi når de mål som er satt på nasjonalt, kommunalt og lokalt nivå.

bottom of page